Jak se budete cítit, když se dovíte, že všechny krásné stromy ve vaší ulici mají být pokáceny a v podstatě úplně zbytečně? Možná vás napadne: „Dá se s tím něco udělat?“

Co se chystá‭?

V na jaře a v létě‭ ‬2014‭ ‬jsme se začali z různých náhodných a‭ “‬neoficiálních‭” ‬zdrojů dozvídat,‭ ‬že se plánuje rekonstrukce Belgické ulice.‭ ‬A v rámci rekonstrukce také mají být pokáceny všechny stromy v ulici.

Nejprve se to zdálo jako nesmysl‭ ‬-‭ ‬stromy jsou u nás nádherné a pomáhají vytvářet výjimečnou atmosféru ulice.‭ ‬Bez nich by tu zůstalo jen pusté kamenné torzo bez života.‭ ‬Ty krásné lípy a akáty by potřebovali spíše pravidelnou údržbu‭ (‬které se jim už dlouho nedostává‭) ‬než kácení.

V průběhu léta jsme se snažili zjistit více,‭ ‬ale nedařilo se nám dohledat žádné oficiální informace.‭ ‬Až díky přátelům z městských institucí se ukázalo,‭ ‬že to celé není omyl ani špatný vtip.‭ ‬Dostali jsme se k projektu rekonstrukce chodníků a cesty,‭ ‬který vytvořila Technická správa komunikací‭ (‬TSK‭) ‬a předběžně posvětila MČ Prahy‭ ‬2.‭ ‬Zajímavé je,‭ ‬že  se o projektu jednalo již v září‭ ‬2013,‭ ‬avšak obyvatelé ulice‭ (‬a ani mnoho lidí z Magistrátu a Městské části‭) ‬o nich dosud nevěděli.‭ ‬Z plánů kromě jiného plyne,‭ ‬že má být vykáceno‭ ‬72‭ ‬ze‭ ‬75‭ ‬vzrostlých stromů v ulici.‭ ‬A místo nich mají být vysázeny sterilní a unifikované stromečky‭ (‬Acer Campestre „Elegant”‭)‬,‭ ‬jaké se v posledních pár letech vysazují na sídlištích a kolem supermarketů.

Po dalším pátraní se ukazuje,‭ ‬že je to v Praze poměrně běžný postup‭ ‬-‭ ‬údržba stromů stojí příliš námahy a není projektově,‭ ‬stavebně a finančně tak zajímavá,‭ ‬jako když se jednou za čas všechno pokácí,‭ ‬a pak vysadí znovu.‭ ‬Neoficiálně jsme také slyšeli argument‭ (‬nepřímo je zmíněn i v projektové dokumentaci‭)‬,‭ ‬že když se všechno pokácí,‭ ‬bude rekonstrukce ulice probíhat jednodušeji. Na obrázku můžete vidět, jak to vypadalo v Záhřebské během „revitalizace“ ulice v roce 2014.

Kácení v Záhřebské v roce 2004

Je pochopitelné, že na holé pláni se chodníky vyměňují lépe.‭ ‬Jenže ulice je živý organizmus,‭ ‬ne pouhá zástavba.‭ ‬A plánované kácení by naši ulici nenávratně zničilo.‭

Pro porovnání se podívejte na porovnání charakteru Belgické a Záhřebské.‭ ‬V té první je ještě původní alej,‭ ‬v té druhé již před 10 lety proběhlo kácení a‭ „‬obnova‭” ‬stromořadí – a dosud ty stromečky nevyrostli.

Rozdíl Belgická a Záhřebská

Ty stromy jsou pro nás důležité

Belgická je jedna z nejhezčích ulic na Vinohradech‭ ‬-‭ ‬s krásnými domy a zajímavými podniky.‭ ‬A velkou část jejího půvabu vytvářejí právě vzrostlé a jedinečné stromy,‭ ‬které ji lemují téměř po celé délce.

Zdravé stromy v Belgické

Právě tyto stromy

  • pomáhají vytvářet příjemnou a výjimečnou atmosféru ulice,
  • snižují znečištění vzduchu z blízké magistrály,
  • tlumí hluk z projíždějících aut a
  • v létě vytvářejí stín a odparem vody ochlazují vzduch.

I kdyby byly místo nich okamžitě vysázeny plánované stromky,‭ ‬potrvá alespoň 10 let,‭ ‬než začnou plnit svoji funkci.‭ ‬Tento plán v podstatě na několik let změní Belgickou v poušť,‭ ‬nemluvě o tom,‭ ‬že genius loci ulice bude ztracen nenávratně.

Navržené plošné kácení by na dlouhou dobu poškodilo všechny obyvatele‭ (‬zhoršením životního prostředí‭)‬,‭ ‬majitele nemovitostí‭ (‬nemovitosti se vzrostlými stromy v ulici mají obecně o‭ 15‬%‭ ‬vyšší cenu‭) ‬i majitele podniků v ulici‭ (‬právě atmosféra ulice do ní přivádí návštěvníky‭)‬.‭ ‬Viz.‭ ‬naše analýza důsledků plošného kácení‭‬.

Udělejme to lépe

Protože se nás to v ulici dotýká všech,‭ ‬začali jsme o tom mezi sousedy mluvit.‭ ‬Přirozeně tak vzniká‭ (‬zatím neformální‭) ‬společenství podnikatelů,‭ ‬majitelů domů a obyvatel Belgické,‭ ‬kterým záleží na ulici,‭ ‬ve které žijí a pracují.
Chceme společně zlepšovat fyzické prostředí i atmosféru Belgické ulice na Praze‭ ‬2‭ ‬tak,‭ ‬aby byla dobrým místem k bydlení,‭ ‬podnikání i návštěvě.‭ ‬Samozřejmě,‭ ‬rádi bychom tak činili ve spolupráci s Městskou částí Prahy‭ ‬2,‭ ‬kterou žádáme,‭ ‬aby podpořila životní prostředí i podmínky pro podnikání v ulici a zabránila hrozícímu plošnému kácení stromů.‭
Místo něj navrhujeme,‭ ‬aby probíhala šetrná a postupná obnova stromořadí a pravidelná údržba stromů – podívejte se na naši vizi pro ulici.
Paradoxně se tak projekt necitlivého kácení stává impulzem pro větší spolupráci a pro zlepšení péče o zeleň v ulici.