Plánované plošné kácení v Belgické by na mnoho let poškodilo veřejný prostor,‭ ‬životní prostředí i možnosti podnikání v naší lokalitě‭ (‬viz.‭ ‬příběh o plánovaném kácení‭ a jeho důsledcích)‬.

Náš návrh je šetrnější ve všech těchto aspektech, vytváří základ pro další spolupráci aktivních obyvatel čtvrti na jejím zušlechťování a je možné,‭ ‬že je i levnější.‭ ‬Navrhujeme odmítnout a zastavit plošné kácení a ulici rekonstruovat tak,‭ ‬aby byly stromy zachované a celé stromořadí postupně obnovováno a průběžně udržováno – a to na základě odborného dendrologického posudku a řádného plánu péče.‭
Druh stromu na dosadbu a obnovu navrhujeme historický (původní) akát s kulovitou korunou (robinia pseudoacacia Umbraculifera).
‬Tím bude zachováno životní prostředí, charakter ulice,‭ ‬kvalita bydlení i příležitosti k podnikání.

Alej v Belgické

Žádáme tedy MČ Prahy‭ ‬2,‭ ‬aby se postavila za zájmy obyvatelů a podnikatelů z Belgické ulice a aby:

  • převzala do své správy stromořadí v Belgické ulici‭ (‬protože současný správce TSK o stromy dostatečně nepečuje‭)
  • zrušila/nepovolila plánované kácení a garantovala zachování stromořadí a tím i charakteru ulice
  • na základě kvalitního dendrologického posudku zabezpečila postupnou obnovu a dlouhodobou údržbu stromořadí (včetně odborného plánu péče o stromy)
  • požádala Institut plánování a rozvoje HMP o koncepční vyjádření k záměru rekonstrukce na veřejném prostranství‭
  • požádala MHMP o přepracování projektu rekonstrukce tak,‭ ‬aby zachoval zdravé stromy,‭ ‬byl ve všech aspektech v souladu s Manuálem tvorby veřejných prostranství‭ a Pravidlami pro přípravu investic na veřejných prostranstvích
  • informovala a zapojovala občany a uživatele ulice do postupu příprav projektu i průběhu rekonstrukce


Z této vize můžou profitovat všichni zapojení – městská část Praha 2 si zachová krásnou ulici a místní politici podpoří obyvatele a podnikatele, čímž vzroste jejich kredit a důvěryhodnost. Projekt TSK může být zlevněn a stávající občanská nespokojenost může být nahrazen konstruktivní spoluprací a všeobecným přijetím společně navrženého výsledku.

Tak, že samotná ulice s lidmi,‭ ‬podniky,‭ ‬domy a stromy bude po rekonstrukci ještě lepší místo pro život než je teď.

Pokud se vám naše vize líbí,‭ ‬můžete nás přímo podpořit:

Dále hledáme aktivní dobrovolníky – potřebujeme pomoci s webem, informovat sousedy… Prosím, pokud můžete pomoct se záchranou stromů, napište nám nebo zavolejte.