Pokud vykácejí všechny stromy v Belgické, zůstane z ulice minimálně na 10 let poušť, která se v létě promění v rozžhavené peklo. Dotkne se to nás všech.

Špatný stav některých stromů v Belgické je často zapříčiněný nedostatkem péče o stromy v uplynulých možná až 20 letech. Víme, že správce stromořadí (TSK) má velmi omezené prostředky. Je však absurdní argumentovat tím, že některé stromy jsou ve špatném stavu a místo údržby je téměř všechny (72 ze 75 stromů) bez odborného posudku vykácet.

Pokud se mají vykácet všechny stromy v ulici (mladé i staré bez rozdílu), každý obyvatel si přirozeně klade tyto otázky:

  • Jaký druh stromů nahradí ty současné?
  • Jak velké ty stromy budou, když je vysadí?
  • Jak dlouho potrvá, než stromy vyrostou tak, aby začali plnit svou funkci?
  • Co bude v ulici do té doby?

Odpovědi jsou jednoduché. Plánovaný druh stromů je Acer Campestre „Elegant”, unifikovaný javor, s kuželovitovou, spíše úzkou a vyšší korunou. Plánovaná velikost vysazovaných stromů je 16-18 cm obvodu kmene, což jsou opravdu ministromečky. Potrvá jim 10-15 let, než vůbec začnou plnit svou funkci. Náhradní stromečky však ani v plné síle nebudou svými rozměry krýt ulici tak, jak to dělají například současné kulové akáty, protože jsou pro danou šíři ulice a plánované rozestupy mezi stromy příliš malé. Jejich hlavní výhoda totiž je, že moc nerostou, a tak není potřeba o ně moc pečovat. Vypadají takto:

Acer Campestre Eegant

V Belgické je ale hodně slunce a aut. A stromy dělají stín, zvlhčují vzduch, zachytávají prach a další znečištění, vytvářejí kyslík a další látky pro příjemné dýchání a také tlumí hluk. Rapidně zhoršené mikroklima v ulici po vysazení ministromečků by pocítili všichni, hlavně však děti a staří lidé.

Abyste si dokázali představit ten rozdíl, stačí, když si v létě v poledne stoupnete na pár minut na sluníčko do Rumunské ulice, a pak si zajděte za roh pod stromy do Belgické.

Nebo se podívejte na porovnání Belgické a Záhřebské, ve které již před deseti lety proběhla podobná revitalizace, jaká je plánovaná v Belgické. Fotky jsou aktuální – ze září 2014. Ty stromy v Záhřebské nikdy nevytvoří stín.

Rozdíl Belgická a Záhřebská

Vzal někdo tyto technické a biologické faktory do úvahy při plánování a schvalování projektu rekonstrukce? Pravděpodobně nikoliv.

Nicméně tyto aspekty přímo ovlivňují život a podnikání v ulici. Po vykácení stromů:

  • by se všem obyvatelům hůře dýchalo a chodilo po ulici,
  • majitelům nemovitostí by klesly nájmy a ceny jejich majetku (zdravé stromy zvýšují cenu nemovitostí ve svém okolí až o 15 %)
  • do ulice by přišlo méně návštěvníků, zahrádky před podniky by byly méně přitažlivé…

V konečném důsledku na to doplatí všichni včetně Městké části, která přijde o krásnou ulici a zároveň jí klesnou vybrané daně z lokality.

(Hezky a jednoduše podané informace o vlivu stromů na životní prostředí, lidské zdraví i lokální ekonomiku najdete v brožurce O strom více na stránkách 4-10.)

Ve zkratce, pokud by proběhlo plánované plošné kácení a obnova stromořadí, zůstane z ulice na 10-15 let na poušť, která se v létě bude měnit na rozžhavené peklo.

Ale dá se to udělat i jinak, podívejte se na náš návrh lepšího řešení.