Rekonstrukce Belgické a stromy – aktuální stav červenec 2015

Napsal v Nezařazené ZATÍM ŽÁDNÉ KOMENTÁŘE

Od jara 2015 intenzivně sbíráme (poměrně kusé) informace o plánované rekonstrukci v Belgické a jednáme s různými úřady o tom, aby alej v Belgické zůstala zachována, a aby rekonstrukce ulici zlepšila a ne pouze zakonzervovala aktuální stav.

Setkali jsme se s panem Dolínkem z Magistrátu, komunikujeme s lidmi z Městské části Praha 2, a okolními neziskovými organizacemi a trochu také s TSK (což opravdu není jednoduché).

Navíc jsme požádali odborníka na dopravní plánování, aby se podíval na projektovou dokumentaci celé rekonstrukce.

Aktuální stav je podle našich informací následující:

  1. Odborný dendrologický posudek doporučil zachování aleje během rekonstrukce, protože většina stromů i alej jako celek jsou perspektivní.
  1. Rekonstrukce vody a kanalizace v celé ulici jsou v projektech řešeny jako samostatné akce, nezávislé na rekonstrukci povrchů. Z dokumentace obou rekonstrukcí (voda i kanalizace) nevyplývá žádný důvod pro plošné kácení stromů v Belgické. Přípojky jsou řešeny zpravidla bezvýkopovou metodou, starý vodovod se zčásti ponechává pod vozovkou jako nefunkční relikt, takže ani jeho odstranění nevyžaduje kácení.
  1. Kácení žádalo pouze TSK (mimo projekty vodovodu, kanalizace i povrchů), oficiálně z důvodu špatného stavu stromů. Tento důvod už však není platný (viz. dendrologický posudek).

 

Nabízí se tedy otázka, proč by se mělo kácet a komplet měnit povrchy chodníků, které jsou většinou v pořádku? Dosud byly předkládány pouze velmi obecné či neodborné důvody, které dendrologický posudek a prostudování projektové dokumentace vyvrací.

 

Klíčový je v celé záležitosti postoj TSK. To podle optimistických informací bude měnit projektovou dokumentaci tak, aby zeleň zůstala zachována. Avšak podle jiných informací čeká, jestli i přes všechny výše uvedené argumenty nedostane povolení kácet.

 

Oficiální informace v této věci však zatím nemáme a ani nevíme o žádných skutečných krocích TSK. A informace o nich nemají ani na Magistrátu nebo na MČ Praha 2.

 

Z výše uvedeného by bylo logickým krokem, kdyby TSK:

  1. stáhlo zbytečnou žádost o plošné kácení stromů v Belgické
  2. o dalším plánu rekonstrukce otevřeně komunikovalo s MČ Prahy 2 a s Magistrátem.

 

Tím by ustaly dohady o tom, co se opravdu v roce 2016 a 2017 bude v Belgické dít. A otevřela by se cesta ke koordinaci rekonstrukce se všemi zapojenými stranami.