Dendrologický posudek a TSK

Napsal v Nezařazené ZATÍM ŽÁDNÉ KOMENTÁŘE

Konečně se oficiálně potvrdilo, že plošné kácení stromů v Belgické není nutné ani vhodné! Přesně jak to tvrdíme od září 2014. Jen se o tom moc nemluví. Jak? A proč? O tom je tento článek.

Na konci roku 2014 si nechala Technická správa komunikací (TSK) vypracovat odborný dendrologický posudek k stromořadí v Belgické. Udělala tak poprvé – v původním plánu rekonstrukce bylo 72 stromů odsouzeno k plošnému kácení na základě odhadu, kterému říkají „průzkum“.

Tímto posudkem TSK pravděpodobně chtělo splnit zadání Rady HMP z října 2014, které znělo:

Rada hlavního města Prahy ukládá řediteli Technické správy komunikací hl. m. Prahy zajistit v rámci připravované akce „Kompletní rekonstrukce Belgické“ okamžité provedení nového dendrologického průzkumu, s cílem ochrany před plošným kácením.

Posudek

Dendrolog posudkem potvrdil, že většina stromů je v pořádku, že je potřeba je ošetřovat, smíšenou alej zachovat a postupně obnovovat. Pouze 10 stromů navrhl odborník pokácet, což je v porovnání se původným plánem kácet 72 stromů obrovský rozdíl.

Do posudku, se kterým se TSK nijak nechlubí, jsme měli možnost nahlédnout. Mimo jiné se v jeho závěrech píše:

Při rekonstrukci vodovodního potrubí by se mělo nejprve hledat technické řešení, jak se stromům navrženým k ponechání vyhnout. Z hlediska zdravotního stavu a provozní bezpečnosti hodnocených stromů je většina stromů v dobrém stavu (70%), v částečně zhoršeném stavu 18% stromů a stromů s nedostatečnou provozní bezpečností je z celkového počtu 74 pouze 9 (12%). …
Po komplexním vyhodnocení doporučuji postupnou obnovu stromořadí, v 1. etapě doporučuji vykácet pouze 9 stromů s nedostatečnou provozní bezpečností, ostatní ponechat a níže uvedené stromy odborně ošetřit. …
Převažují poměrně mladé stromy, u kterých lze zapěstovat koruny … a mohou být ponechány ještě mnoho let na stanovišti (dlouhodobou perspektivu – nad 20 let – má 70% stromů), musí se však periodicky ošetřovat řezem. …
Druhová pestrost a rozdílná velikost stromů by neměly být v tomto stromořadí … samy o sobě důvodem ke kácení. Naopak to považuji za přednost – lípy a javory dříve raší, naopak akát opadává později … i během vegetačního období je procházka pestrým stromořadím zajímavější. … Proto doporučuji … druhovou pestrost ve stromořadí zachovat s tím, že by měli být dosazovány stromy s užšími a nižšími korunami….

V podstatě posudek potvrzuje to, co tvrdíme o aleji od září 2014 a co navrhujeme v petici za záchranu stromů.

Reakce TSK?

Do procesů a plánování uvnitř TSK není vidět, jejich komunikace s veřejností i médii je dlouhodobě „nijaká“. Odpovědní za rekonstrukci s námi nekomunikují a tak jsme se zeptali tiskové mluvčí, „jestli v plánované rekonstrukci Belgické ulice v roce 2016 zůstanou stromy zachovány.“

Odpověď byla poměrně obecná:

From: Barbora.Liskova@tsk-praha.cz
To: info@belgicka-zije.cz
Cc: Vladimir.Fojtik@tsk-praha.cz
Subject: Odpověď: dotaz na stromy v Belgické ulici

Dobrý den,

v projektu „Oprava Belgické“ se jedná o komplexní rekonstrukci historického uličního prostoru, vč. rekonstrukce inženýrských sítí, dlažeb, zpevněných ploch a dalších souvisejících prvků. Vegetační složka je jen jedním dílem mozaiky veřejného prostoru, a proto ani obnovu zeleně nelze vytrhávat z kontextu a oddělovat ji od samotné rekonstrukce. Otázka komplexní jednorázové obměny vs. postupné doplňování a obměna za odumřelé či havarijní jedince je v tuto chvíli v jednání a momentálně Vám nemohu poskytnout podrobnější informace.

Před plánovaným zahájením realizace projektu opravy ulice Belgická, která je předpokládána nejdříve v roce 2016, bude provedeno v každém případě aktuální dendrologické posouzení.

S pozdravem

Mgr. Barbora Lišková
tisková mluvčí

O posudku z roku 2014 ani zmínka. A je divné, že se najednou plánuje ještě jeden posudek, když nejdříve nebylo potřeba žádný a aktuální posudek mluví o 70% stromech s perspektivou více než 20 let. Co se změní za rok, že je potřeba to opět posoudit?

Takže druhý dotaz zněl: „zohledňuje v tomto jednání TSK dendrologický posudek stromů v Belgické ulici, který si objednalo na konci roku 2014 a který se vyslovil pro zachování aleje během rekonstrukce a její postupnou údržbu a obnovu?“

Odpověď bylo potřeba urgovat, ale nakonec dorazila:

From: Barbora.Liskova@tsk-praha.cz
To: info@belgicka-zije.cz
Subject: Odpověď: druhý dotaz na stromy v Belgické ulici
Date: Tue, 10 Feb 2015 14:26:59 +0100
X-Mailer: IBM Notes Release 9.0 SHF100 April 26, 2013

Dobrý den,

jak jsem Vám již odpověděla, další jednání probíhají s ohledem na dendrologické posudky.
Bohužel momentálně nemohu komentovat průběh celkové rekonstrukce s ohledem na probíhající jednání s dotčenými úřady a projektantem.

S pozdravem

Mgr. Barbora Lišková
tisková mluvčí

Také máte pocit, že s ohledem na vynikající dendrologický posudek projevuje TSK poměrně málo nadšení, že stromy můžou zůstat zachovány?